نمونه کار های ما

برخی از پروژه های انجام شده توسط کفشدوزک
نمونه کارهای ویکسا | وب سایت و اپلیکیشن خدمات درمانی گهوارک
وب سایت و اپلیکیشن خدمات درمانی گهوارک
نمونه کارهای ویکسا | وب سایت و اپلیکیشن طلا و جواهر زرپرداز
وب سایت و اپلیکیشن طلا و جواهر زرپرداز
نمونه کارهای ویکسا | سامانه فروشگاهی و سه بعدی ساز لندن
سامانه فروشگاهی و سه بعدی ساز لندن
نمونه کارهای ویکسا | وب سایت دکتر ترشیزیان
وب سایت دکتر ترشیزیان
نمونه کارهای ویکسا | وب سایت خدمات فایل جوبل
وب سایت خدمات فایل جوبل
نمونه کارهای ویکسا | وب سایت دکتر احمد شاه فرهت
وب سایت دکتر احمد شاه فرهت
نمونه کارهای ویکسا | موتور جستجو جوفا
موتور جستجو جوفا
نمونه کارهای ویکسا | وب سایت شرکت ایمکس امارات
وب سایت شرکت ایمکس امارات
نمونه کارهای ویکسا | وب سایت و اپلیکیشن نوبت دهی کودکان افغانستان
وب سایت و اپلیکیشن نوبت دهی کودکان افغانستان
نمونه کارهای ویکسا |  وب سایت زندگی کار آفرینان کشور
وب سایت زندگی کار آفرینان کشور
نمونه کارهای ویکسا | سیستم مدل گذاری خدمات کسب و کارهای آنلاین
سیستم مدل گذاری خدمات کسب و کارهای آنلاین
نمونه کارهای ویکسا | سامانه برگزاری و ثبت نام همایش بین المللی دکتر سعیدی
سامانه برگزاری و ثبت نام همایش بین المللی دکتر سعیدی
نمونه کارهای ویکسا | وب سایت و باشگاه مشتریان باشگاه ابومسلم خراسان
وب سایت و باشگاه مشتریان باشگاه ابومسلم خراسان
نمونه کارهای ویکسا | وب سایت و اپلیکیشن اینفلوئنسرمارکتینگ
وب سایت و اپلیکیشن اینفلوئنسرمارکتینگ
نمونه کارهای ویکسا | وب سایت و اپلیکیشن دیوار در کانادا
وب سایت و اپلیکیشن دیوار در کانادا