حضور شرکت کفشدوزک در هم اندیشی شهرداران خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ صبح امروز "هم اندیشی در خصوص راهکارهای درآمدزایی شهرداریها" به ریاست مجید پور عیسی رییس سازمان، مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری، مدیران و نمایندگان دستگاههای ذیربط و شهرداران شهرهای استان برگزار شد.

در این هم اندیشی مدیران شرکت کفشدوزک عصر ارتباط راهکارهای خاصی برای ساماندهی هوشمندسازی شهرهای خراسان جنوبی را پیشنهاد داده و بیان نمودند که بهترین راهکار برای مدیریت یک سازمان برنامه ریزی جهت تحلیل دیتاهای موجود می باشد چون بررسی دیتاها نتایجی را به مدیران خواهد داد تا قبل از اینکه به لحظه های بحرانی در مدیریت سازمان خود برسند بتوانند جلوگیری نمایند از بحران های بزرگ.....

امیدمان بر این است که ایرانمان در همه مدل های مدیریتی سرآمد تمام کشورهای نزدیک و همسایه خود باشد.

https://www.mpo-skh.ir/archive-news/1358-هم-اندیشی-در-خصوص-راهکارهای-درآمدزایی-شهرداریها

خدمات ویکسا | جریان سازی اجتماعی
جریان سازی اجتماعی
خدمات ویکسا | فتومارکتینگ
فتومارکتینگ
خدمات ویکسا | جریان سازی خبری
جریان سازی خبری
خدمات ویکسا | طراحی سایت
طراحی سایت
خدمات ویکسا | ویدیو مارکتینگ
ویدیو مارکتینگ
خدمات ویکسا | تبلیغات کلیکی بنری
تبلیغات کلیکی بنری
خدمات ویکسا | سئو سایت افزایش سئو سایت
سئو سایت افزایش سئو سایت
خدمات ویکسا | مدیریت شبکه های اجتماعی
مدیریت شبکه های اجتماعی
خدمات ویکسا | تولید محتوا
تولید محتوا