جریان سازی خبری

معرفی به میلیون ها نفر در کسری از زمان با جریان سازی خبری

جریان سازی خبری یکی از بهترین روش های معرفی محصولات ، خدمات و یا رونمایی از یک موضوع است. با جریان سازی خبری می توان موج خبری وسیعی را میان سایت های پرمخاطب به راه انداخت که میلیون ها نفر به واسطه آن با خدمات ، محصولات یا هرچیزی که شما در نظر دارید آشنا شوند.

جریان سازی رسانه‌ای می‌تواند اهدافی همچون راه اندازی و اجرای هجمه‌های فرهنگی را دنبال کند. از طرف دیگر می‌تواند به منظور نهادینه شدن یک تفکر استفاده شود. در صورتی که اهداف جریان سازی به درستی انتخاب شود حتماً جنبه سازندگی خواهد داشت.

یکی از کارکردهای مهم رسانه‌ها جریان سازی است که از آن با عنوان جریان سازی رسانه‌ای یاد می‌کنند.

جریان سازی رسانه‌ای فرآیندی است که رسانه‌ها از آن به منظور همراه کردن مخاطبان استفاده می‌کنند. جریان سازی می‌تواند هم با هدف مثبت و هم با هدف منفی انجام گیرد. به همین دلیل می‌توان آن را یک شمشیر دو لبه دانست.

جریان سازی خبری دقیقا چیست؟

جریان سازی رسانه‌ای می‌تواند اهدافی همچون راه اندازی و اجرای هجمه‌های فرهنگی را دنبال کند. از طرف دیگر می‌تواند به منظور نهادینه شدن یک تفکر استفاده شود. در صورتی که اهداف جریان سازی به درستی انتخاب شود حتماً جنبه سازندگی خواهد داشت.

یکی از کارکردهای مهم رسانه‌ها جریان سازی است که از آن با عنوان جریان سازی رسانه‌ای یاد می‌کنند.

جریان سازی رسانه‌ای فرآیندی است که رسانه‌ها از آن به منظور همراه کردن مخاطبان استفاده می‌کنند. جریان سازی می‌تواند هم با هدف مثبت و هم با هدف منفی انجام گیرد. به همین دلیل می‌توان آن را یک شمشیر دو لبه دانست.

در رابطه با جریان سازی رسانه‌ای به چند نکته باید توجه داشت:

۱ – هدف از جریان سازی تغییر یا تثبیت نگرش و افکار عمومی نسبت به یک مقوله به طور دلخواه است

۲ – وسایل ارتباط جمعی همانند تلویزیون، رادیو، خبرگزاری‌ها، شبکه‌های اجتماعی و … ابزارهای ایجاد و انتشار جریان سازی هستند

۳ – مالکان رسانه‌ها، حکومت‌ها، سیاست گذاران، بنگاه‌های تبلیغاتی و … می‌توانند منبع جریان سازی باشند

۴ – جریان سازی در قالب‌های رسانه‌ای ارائه می‌شود مانند برنامه‌های آموزشی، تفریحی، خبری و … . در این زمینه پیام رسانه، نقش ویژه‌ای را دارد

۵ – جریان سازی در طول یک فرآیند و به صورت تدریجی، نظام مند و غیر مستقیم ارائه می‌شود.

در جریان سازی سه مرحله مهم را باید مد نظر داشت:

  • شناخت مخاطب و تفسیر نگرش او برای برنامه ریزی فرآیند جریان سازی
  • اقناع مخاطب
  • تثبیت ایجاد جریان به عنوان حساس‌ترین مرحله جریان سازی.

همچنان که گذشت، باید توجه داشت که جریان سازی رسانه‌ای می‌تواند در خدمت اهداف مثبت و مبارزه با هجمه‌های دشمنان قرار گیرد. در نتیجه می‌توان به آن به عنوان یکی از مزیت‌ها و فرصت‌های رسانه نگاه کرد.

خدمات ویکسا | فتومارکتینگ
فتومارکتینگ
خدمات ویکسا | جریان سازی اجتماعی
جریان سازی اجتماعی
خدمات ویکسا | ویدیو مارکتینگ
ویدیو مارکتینگ
خدمات ویکسا | طراحی سایت
طراحی سایت
خدمات ویکسا | سئو سایت افزایش سئو سایت
سئو سایت افزایش سئو سایت
خدمات ویکسا | تبلیغات کلیکی بنری
تبلیغات کلیکی بنری
خدمات ویکسا | تولید محتوا
تولید محتوا
خدمات ویکسا | جریان سازی خبری
جریان سازی خبری
خدمات ویکسا | مدیریت شبکه های اجتماعی
مدیریت شبکه های اجتماعی